บริการ

กลุ่ม

1.
ผู้ประกอบการ - เจ้าของกิจการ
2.
ธุรกิจที่มีหน้าร้าน - สาขา
3.
บริษัท - ห้างหุ้นส่วน
4.
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
5.
โรงแรม รีสอร์ท
6.
ธุรกิจ หรือกิจการอื่นๆ