ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

ขั้นตอนการขอและ

ขั้นตอนที่ 1

ติดต่อเจ้าหน้าที่

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ โทร : 086-154-4754
โทรตอนนี้

ขั้นตอนที่ 2

จัดส่งรูปหน้างานและเอกสารเบื้องต้น

2. จัดส่งรูปหน้างาน

จัดส่งรูปหน้างานและเอกสารเบื้องต้นทาง Line เพื่อประเมินการขอสินเชื่อ Line ID : @nrm989
เพิ่มเพื่อนตอนนี้

ขั้นตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ประเมินเอกสาร

3. เจ้าหน้าที่ประเมินเอกสาร

เจ้าหน้าที่ประเมินเอกสารเบื้องต้นแล้วจะติดต่อกลับ นัดดูหน้างานและทำสัญญา
พูดคุยกับเรา
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  1. เป็นเจ้าของกิจการ บริษัท โรงงาน ห้างร้าน
  2. มีหนังสือรับรองบริษัท หรือใบจดทะเบียนการค้า
  3. มีที่ตั้งชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
ขั้นตอนการขอและพิจารณาสินเชื่อ
  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ โทร : 086-154-4754
  2. จัดส่งรูปหน้างานและเอกสารเบื้องต้นทาง Line เพื่อประเมินการขอสินเชื่อ Line ID : @nrm989
  3. เจ้าหน้าที่ประเมินเอกสารเบื้องต้นแล้วจะติดต่อกลับ นัดดูหน้างานและทำสัญญา

เอกสารที่ต้องยื่น

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารการจดทะเบียนของธุรกิจ
สเตทเม้นย้อนหลัง 3-6 เดือน
รูปถ่ายหน้าธุรกิจ 4-5 รูป หรือถ่ายเป็นวีดีโอ